Kosten

Janssen Ohlenroth & Partners werkt zowel op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoegingen) als op basis van een vooraf besproken uurtarief. Een eerste oriënterend gesprek van maximaal een half uur is kosteloos. De hoogte van het uurtarief wordt vooraf door uw advocaat met u besproken. In bepaalde gevallen is het mogelijk vooraf een vaste prijsafspraak te maken voor een zaak.

Overige kosten

Kosten voor bijvoorbeeld een deurwaarder, uittreksels of de griffierechten, worden apart in rekening gebracht en vallen niet onder de gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze komen voor uw eigen rekening.

Kostenveroordeling

In bepaalde procedures kan de verliezende partij door de rechter worden veroordeeld in de (forfaitaire) proceskosten. In die gevallen zal uw advocaat dit uitvoerig met u bespreken.

Gesubsidieerde rechtsbijstand ('toevoegingen')

Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp wordt door uw advocaat een zogenoemde 'toevoeging' aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien er door de Raad aan u een toevoeging wordt verleend zult u aan uw advocaat altijd een eigen bijdrage moeten voldoen. Het is altijd voordelig wanneer u zich tijdig door het Juridisch Loket laat doorverwijzen naar uw advocaat. U krijgt dan namelijk een korting op uw eigen bijdrage. Onder bepaalde omstandigheden kan een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand achteraf worden ingetrokken en zult u uw advocaat alsnog zelf moeten betalen.