Wij nemen uw problemen uit handen...

Arbeidsrecht

Regelmatig ontstaan er problemen in een werkrelatie. Heeft u een geschil met uw werkgever over de manier waarop u uw werkzaamheden uitvoert? Of over ziekte of re-integratie? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij kunnen met of namens u met uw werkgever in gesprek gaan om escalatie te voorkomen. 
Ook als u uw arbeidsovereenkomst in onderling overleg en met wederzijds goedvinden wilt beëindigen (vaststellingsovereenkomst) is deskundig advies onmisbaar. Wij kunnen een voorstel inhoudelijk beoordelen en uw werkgever bewegen om zijn voorstel waar nodig aan te passen. 


Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn:

Bestuursrecht

Vrijwel iedereen krijgt te maken met besluiten van de overheid. U heeft een zogenoemde verklaring omtrent gedrag nodig voor uw werk maar deze wordt u geweigerd. Of u bent het niet eens met een besluit van de gemeente of een ander overheidsorgaan. Heeft u of dreigt er een dergelijk probleem aarzel dan niet om ons te bellen. Janssen Ohlenroth & Partners kan u adviseren over uw rechten en plichten en u zo nodig bijstaan in bezwaar, beroep of hoger beroep. 

Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn:

Huurrecht

Bij de huur en verhuur van woonruimte of bedrijfsruimte kunnen zich tal van problemen voordoen, variërend van onduidelijkheden in een huurovereenkomst tot geschillen over huurachterstanden, ontruiming of andere geschillen. Meestal zijn de belangen groot en is deskundige hulp vereist. Zowel particuliere als commerciële (ver)huurders kunnen bij ons terecht voor advies en bijstand in procedures, of juist ter voorkoming daarvan.

Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn:

Mediation

Zowel bij (echt)scheidingen als het opstellen van een ouderschapsplan is Mediation een bewezen methode om crisissituaties tussen partners op te lossen en tot afspraken te komen over onderwerpen als de alimentatie, omgang, verdeling van bezittingen en schulden enz. Ook als de scheidende partners het niet met elkaar eens zijn. De mediator houdt als onpartijdige derde de belangen van beide partijen in het oog en begeleidt hen zowel op juridisch als op relationeel gebied. Het doel is dat beide partijen het eens worden. Als de mediation tot overeenstemming heeft geleid worden de afspraken door de mediator opgenomen in een convenant en indien nodig, via een advocaat door de rechter in een uitspraak vastgelegd.


Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn:

Verbintenissenrecht

Heeft u een geschil over geleverd product of dienst? Bent u aansprakelijk gesteld of gedagvaard? Of is er sprake van onrechtmatig handelen en meent u recht te hebben op schadevergoeding? Neemt u dan contact met ons op voor een eerste advies. Of u nu de eisende of verwerende partij bent: Janssen Ohlenroth & Partners kan u bijstaan. Mocht een procedure noodzakelijk zijn, dan kunnen wij voor u als gemachtigde optreden.

Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn:

Geldvordering

Krijgt u nog geld van iemand? Of krijgen mensen nog geld van u en bent u het daar niet mee eens? Of bent u gedagvaard? Neem dan contact met ons op voor eerste advies. Of u nu de eisende of verwerende partij bent: Janssen Ohlenroth & Partners kan u bijstaan. Mocht een procedure noodzakelijk zijn, dan kunnen wij voor u als gemachtigde optreden.

Onze advocaten, gespecialiseerd in dit rechtsgebied, zijn: